Karki, Tika Bahadur, Reshama Neupane, Rajendra Kumar Bhattarai, Bhimsen Chaulagain, Sangita Kaduwal, Pankaj Gyawaly, Soni Kumari Das, and Jiban Shrestha. 2022. “Bridging the Yield Gaps of Major Cereals through Agronomic Interventions in Nepal”. Agronomy Journal of Nepal 6 (1):103-18. https://doi.org/10.3126/ajn.v6i1.47952.