Kaduwal, Sangita, Tika Bahadhur Karki, Reshama Neupane, Rajendra Kumar Bhattarai, Bhimsen Chaulagain, Prakash Ghimire, Pankaj Gyawaly, and Soni Kumari Das. 2022. “Conservation Agriculture in Maize-Based Cropping System of Nepal: A Review”. Agronomy Journal of Nepal 6 (1):119-31. https://doi.org/10.3126/ajn.v6i1.47953.