(1)
Sharma, B. K. Shaili Vigyan Ko Saidhantik Aadhar: Ek Adhyayan. AV 2018, 7, 71-77.