SHARMA, B. K. Shaili Vigyan ko Saidhantik Aadhar: Ek Adhyayan. Academic Voices: A Multidisciplinary Journal, v. 7, p. 71-77, 17 out. 2018.