Sharma, B. K. (2018) “Shaili Vigyan ko Saidhantik Aadhar: Ek Adhyayan”, Academic Voices: A Multidisciplinary Journal, 7, pp. 71-77. doi: 10.3126/av.v7i0.21374.