Khatri, S., Kurmi, P. P., & Bhatt, G. D. (2013). Carissa spinarum L. (Apocynaceae): A new addition to the fl ora of Nepal. Banko Janakari, 21(2), 55–56. https://doi.org/10.3126/banko.v21i2.9144