Discussion on the dynamic system of China continent in Mesozoic-Cenozoic

Qiu Ruizhao, Zhou Su, Deng Jinfu, Xiao Qinghui, Cai Zhiyong, Liu Cui

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3126/hjs.v2i4.922