Board, E. (2013) “Acknowledgement”, Health Renaissance, 11(1), p. 95. doi: 10.3126/hren.v11i1.7612.