Board, E. “Acknowledgement”. Health Renaissance, vol. 11, no. 1, Feb. 2013, p. 95, doi:10.3126/hren.v11i1.7612.