(1)
Adhikari, C. M.; Malla, R.; Shakya, U.; Shrestha, M.; Rauniyar, B.; Limbu, D.; Sharma, P.; Gautam, M.; Aryal, S.; KC, A. Transcatheter Closure of Patent Ductus Arteriosus at Shahid Gangalal National Heart Centre, Kathmandu, Nepal. J Adv Intern Med 2017, 6, 1-3.