(1)
Adhikari, C.; Bhatta, Y.; Malla, R.; Maskey, A.; Rajbandari, R.; Regmi, S.; Sharma, R.; Kansakar, S.; Nepal, H.; Shrestha, N.; Pandey, R.; Prajapati, D.; Raut, R.; Dhungana, M.; Yadav, D.; Rauniyar, B.; KC, M. Outcomes of Primary Percutaneous Coronary Intervention at Shahid Gangalal National Heart Centre, Kathmandu, Nepal. JAIM 2013, 2, 6-9.