Adhikari, Chandra Mani, Rabi Malla, Urmila Shakya, Manish Shrestha, Binay Rauniyar, Deepak Limbu, Poonam Sharma, Milan Gautam, Shilpa Aryal, and Achhita KC. 2017. “Transcatheter Closure of Patent Ductus Arteriosus at Shahid Gangalal National Heart Centre, Kathmandu, Nepal”. Journal of Advances in Internal Medicine 6 (1):1-3. https://doi.org/10.3126/jaim.v6i1.18310.