Adhikari, Chandra, Yadav Bhatta, Rabi Malla, Arun Maskey, Rajib Rajbandari, Shyam Regmi, Ranjit Sharma, Subodh Kansakar, Himanshu Nepal, Nagman Shrestha, Rabindra Pandey, Dipankar Prajapati, Roshan Raut, Murari Dhungana, Dharma Yadav, Binay Rauniyar, and Man KC. 2013. “Outcomes of Primary Percutaneous Coronary Intervention at Shahid Gangalal National Heart Centre, Kathmandu, Nepal”. Journal of Advances in Internal Medicine 2 (1), 6-9. https://doi.org/10.3126/jaim.v2i1.7629.