Ojha, Rajeev, Dongya Huang, Hedi An, Lian Zuo, and Wenxia Zhu. 2013. “Young Ischemic Stroke in South Asia: A Review”. Journal of Advances in Internal Medicine 2 (1), 27-33. https://doi.org/10.3126/jaim.v2i1.7636.