Acharya, Pragya, Tribhuvan University Teaching Hospital, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal, Nepal