शर्मा Saharmaब. B. (2017) “बहुभाषिक कक्षामा नेपाली शिक्षण: समस्या र समाधान (Bahubhashik Kakshyama Nepali Shikshan: Samasya ra Samadhan)”, Janapriya Journal of Interdisciplinary Studies, 3, pp. 95-98. doi: 10.3126/jjis.v3i0.17900.