Vol 6, No 1 (2017)

Table of Contents

Editorial

Arti S Pandey
PDF
1-2

Original Research Articles

Nira Singh Singh Shrestha, Asmita Pandey
PDF
4-8
Arjab Adhikari, Supriya Sapkota, Utsuk Bhattarai, Bijendra Raj Raghubanshi
PDF
9-13
Aakriti Malla, John Pathak, Sanjeev Shrestha, Aditi Pant, Trilok Shrivastava, Sunita Malekhu Amatya, Sunil Kumar Joshi
PDF
14-21
Sushila Shrestha, Geeta Kamal Shrestha
PDF
22-26
Kriti Thapa, Vimala W. Samson
PDF
27-31
Babu Raja Shrestha, Shikshya Khatiwada, Ujma Shrestha
PDF
32-34

Case Reports

Rydam Basnet, Kiran Subedi, Bikash Bhandari, Sonsy Gongal
PDF
35-37

Student JKMC

Sushmita Pradhan, Lin Xiong
PDF
38-39