Mathema, Smriti. 2014. “Breastfeeding Practices in Kathmandu”. Journal of Nepal Paediatric Society 34 (2):96-99. https://doi.org/10.3126/jnps.v34i2.10032.