Adhikari, Binod. 2020. “Editorial Vol.6(2)”. Journal of Nepal Physical Society 6 (2). https://doi.org/10.3126/jnphyssoc.v6i2.34847.