Shrestha, A. and Karki, S. (2014) “Evaluation of EDTA induced pseudothrombocytopenia and the effect of alternative anticoagulants”, Journal of Pathology of Nepal, 4(8), pp. 626–629. doi: 10.3126/jpn.v4i8.11498.