Shrestha, A., and S. Karki. “Evaluation of EDTA Induced Pseudothrombocytopenia and the Effect of Alternative Anticoagulants”. Journal of Pathology of Nepal, vol. 4, no. 8, Sept. 2014, pp. 626-9, doi:10.3126/jpn.v4i8.11498.