Vol 13, No 4 (2015)

Table of Contents

Editorials

B. Sathian
PDF
279-280

Original Articles

A. Nigam, P. Saxena, A. Mishra
PDF
281-285
N.B. Thapa, S. Shah, A. Pradhan, K. Rijal, A. Pradhan, S. Basnet
PDF
286-291
A. Bajracharya
PDF
292-297
R. Acharya Pandey, H.N. Chalise
PDF
298-302
I. Shrestha, M. Pokharel, A. Dhakal, R.C.M. Amatya, S. Madhup, J.B. Sherchan
PDF
303-307
S. Karki, R. Acharya, H. Budhwani, P. Shrestha, P. Chalise, U. Shrestha, K Gautam, L. Wilson
PDF
308-315
K. Khanal, R. Maharjan, B.R. Pokharel, S. Sanjel
PDF
316-322
S.S. Chhetri, R. Gautam
PDF
323-327
Basnyat S KC, B. Sapkota, S. Shrestha
PDF
328-332
D. Shrestha, R. Shrestha, D. Dhoju, S.R. Kayastha, S.C. Jha
PDF
333-340
G. Purohit, T. Shah, J.M. Harsoda
PDF
341-345
J. Chataut, K. Khanal, K Manandhar
PDF
346-350
D. Acharya, R. Paudel
PDF
351-356
R. Makaju, S. Shrestha, S. Sharma, R. Dhakal, S. Bhandari, A. Shrestha, S. Tamrakar
PDF
357-360
A Ghimire, B. Bhattarai, J.N. Prasad, S.P. Shah
PDF
361-365

Case Reports

P. Ghimire, N.V. Gurung, S. Shrestha, A. Gurung, S.R. Poudel, A. Chapagain
PDF
366-368
P. Bhagavath, B.S. Nayak, N.P.F. Monteiro, G.P. Kumar
PDF
369-371
L. Dubey, S. Guruprasad, R. Battacharya, G. Subramanyam
PDF
372-374