Vol 6, No 4 (2008)

Table of Contents

Editorials

A Vaidya
PDF
435-436

Original Articles

BR Sharma
PDF
437-442
R Singh, S Bhandary, KD Pun
PDF
443-447
RK Pandit, CS Agrawal, PR Chalise, G Sapkota
PDF
448-452
JR Kini, V Jeyraj, CS Jayaprakash, S Indira, CNR Naik
PDF
453-457
SR Adhikari, SN Pradhan, SC Sharma
PDF
458-465
R Thapa, MK Shrestha, R Gurung, S Ruit, G Paudyal
PDF
466-471
PBS Kansakar, G Rodrigues, SA Khan
PDF
472-475
RK Deo, P Karki, SK Sharma, P Acharya
PDF
476-485
UN Khadilkar, P Maji
PDF
486-490
S Karki, P Ghimire, BR Tiwari, M Rajkarnikar
PDF
491-496

Case Notes

A Parolia, M Kundabala, N Shetty, ST Manuel
PDF
497-501
I Pradhan, AK Banskota
PDF
502-504
G Goel, UN Khadilkar, S Kumar
PDF
505-507
UK Uprety, MC Regmi, B Budhathoki, RR Tiwari, S Subedi, S Chhetri
PDF
508-510
P Srivastava, AN Gangopadhyay, VD Upadhyaya, SP Sharma, R Jaiman
PDF
511-513
L Dronacharya, R Poudel
PDF
514-515
P Lama, BR Shrestha
PDF
516-519

Review Articles

N Jha, S Kumar
PDF
520-525

Medical Education

A Vaidya, B Pradhan
PDF
526-532

Student KUMJ

R Shrestha
PDF
533-534

Letter to the Editor

Editorial Committee
PDF
536
A Poudel, S Khanal, K Alam, S Palaian
PDF
537-538