Vol 9, No 2 (2017)

Table of Contents

Editorial

Rajiv Khandekar
PDF
105-107
Hnin Hnin, Hui Yi Tan, Kajal Agrawal, Rupesh Agrawal
PDF
108-111

Original Articles

Dhaivat Vasavada, Sabyasachi Sengupta, Vipul K Prajapati, Shashank Patel
PDF
112-120
Karan Bhatia, Sabyasachi Sengupta, Madhu Bhadauria
PDF
121-127
Rashmi Kumari, Bhawesh Chandra Saha, Bibhuti Prasanna Sinha, Nilesh Mohan
PDF
128-135
Lalit T Agarwal, Nisha Agrawal
PDF
136-142
Santosh Chaudhary, Poonam Lavaju, Bhuwan Govinda Shrestha, Sangeeta Shah, Sanjib Kumar Chaudhary
PDF
143-148
Rajesh Subhash Joshi
PDF
149-155
Eliya Shrestha, Hari Bikram Adhikari, Indra Man Maharjan, Babita Gurung
PDF
156-159
Lubna Khan, Malukani Malukani, Ankur Saxena
PDF
160-169

Case Reports

Meenu Chaudhary, D N Shah, R P Chaudhary
PDF
170-174
K. Jisha, P.S. Rajesh, George Kurien, Gargi Sathish, N. Vijayamma
PDF
175-179
Shankar P. Shah, S. T. Chetri, Poonam Paudyal, P. Lavaju, B P Sah, S. Misra, P. R. Amatya
PDF
180-186
Prachi Abhishek Dave, Manisha Agarwal, Neelam Sapra, Prajakta Kimmatkar
PDF
187-189
Parthopratim Dutta Majumder, Nagalekshmi Ganesh, Vijay Pratap Singh Tomar, Ranju Kharel, Parveen Sen
PDF
190-193
Kirti Singh, Mainak Bhattacharyya, Keerti Wali, Kartik Rana, Divya Jain
PDF
194-198
Rajya Laxmi Gurung
PDF
199-202
Sabin Sahu, Sanjay Kumar Singh
PDF
203-205

Brief Communications

Jitender Jinagal, Parul Chawla Gupta, Nandita Kakkar, Jagat Ram
PDF
206-207
Ajai Agrawal, Anupam Singh, Sanjeev Kumar Mittal
PDF
208-211