Bhattarai, Robin, Chuan Chen, Chao Liang, Teng Huang, Hui Wang, Cong Ling, and Ying Guo. 2019. “The Surgical Approach for Clipping Anterior Communicating Artery Aneurysm”. Nepal Journal of Neuroscience 16 (1), 10-20. https://doi.org/10.3126/njn.v16i1.24424.