(1)
Aryal, H.; Budhathoki, U. Mycodiversity at Sankarnagar Community Forest, Rupandehi Distri. NJST 2013, 14, 75-80.