[1]
Bajracharya, S. 2010. Group Theoretic Study of Brenke Type Polynomials. Tribhuvan University Journal. 19, 2 (Nov. 2010), 11–23. DOI:https://doi.org/10.3126/tuj.v19i2.3875.