[1]
Bajracharya, D.M. 2010. Phyto-Geography of Nepal Himalaya. Tribhuvan University Journal. 19, 2 (Nov. 2010), 57–76. DOI:https://doi.org/10.3126/tuj.v19i2.3879.