[1]
Sharma kandel, D.P. 2010. Purana Amulya Grantha, Tadpatra ra Kalatmak Bastuharu Samrakshyan Garne Adesh Dieako Auta Aaitihasik Kagaj. Tribhuvan University Journal. 19, 2 (Nov. 2010), 157–159. DOI:https://doi.org/10.3126/tuj.v19i2.3898.