[1]
खनाल Khanal र.R. 2021. समसामयिक नेपाली कवितामा सीमान्तीयको सशक्तीकरण {Empowerment of the frontier in contemporary Nepali poetry}. Tribhuvan University Journal. 36, 01 (Dec. 2021), 225–243. DOI:https://doi.org/10.3126/tuj.v36i01.43630.