(1)
ओझा Ojha म. M. नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहास र वर्तमान अवस्था Nepalko Mahila Andolanko Itihas Ra Bartaman Awastha. Tribhuvan University Journal 2010, 27, 203-208.