(1)
Sharma kandel, D. P. Purana Amulya Grantha, Tadpatra Ra Kalatmak Bastuharu Samrakshyan Garne Adesh Dieako Auta Aaitihasik Kagaj. Tribhuvan University Journal 2010, 19, 157-159.