सिंह Singh श. S. (2010). सामाजिक–आर्थिक विकासमा महिलाको भूमिका Samajik-Arthik Bikasma Mahilako Bhumika. Tribhuvan University Journal, 27(1-2), 219–226. https://doi.org/10.3126/tuj.v27i1-2.26405