खनाल Khanal र. R. (2021). समसामयिक नेपाली कवितामा सीमान्तीयको सशक्तीकरण {Empowerment of the frontier in contemporary Nepali poetry}. Tribhuvan University Journal, 36(01), 225–243. https://doi.org/10.3126/tuj.v36i01.43630