Dahal, M. (2011). Mallakalin Mudraka Bishesataharu. Tribhuvan University Journal, 21(2), 141–146. https://doi.org/10.3126/tuj.v21i2.4588