SHARMA KANDEL, D. P. Purana Amulya Grantha, Tadpatra ra Kalatmak Bastuharu Samrakshyan Garne Adesh Dieako Auta Aaitihasik Kagaj. Tribhuvan University Journal, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 157–159, 2010. DOI: 10.3126/tuj.v19i2.3898. Disponível em: https://www.nepjol.info/index.php/TUJ/article/view/3898. Acesso em: 30 may. 2024.