लुइटेल Luitel गोविन्दप्रसाद Govindaprasad. 2019. “‘मैले नजन्माएको छोरो’ कथाको समाख्यान विश्लेषण ‘Maile Najanmayeko Chhoro’ Kathako Samakhyan Vishleshan”. Tribhuvan University Journal 33 (1):205-20. https://doi.org/10.3126/tuj.v33i1.28695.