खनाल Khanal राजेन्द्र Rajendra. 2021. “समसामयिक नेपाली कवितामा सीमान्तीयको सशक्तीकरण {Empowerment of the Frontier in Contemporary Nepali Poetry}”. Tribhuvan University Journal 36 (01):225-43. https://doi.org/10.3126/tuj.v36i01.43630.