Gautam, Roshani, Bhagwati Kalikotey, Krishna Devi Shrestha, and Archana Shrestha. 2022. “Symptom Assessment Among Cancer Patients Receiving Chemotherapy In A Cancer Hospital”. Tribhuvan University Journal 37 (02):1-14. https://doi.org/10.3126/tuj.v37i02.51591.