Sharma, N. K. (2010) “Tribhuvan Vishwovidhyalayako Anusandhan Niti Tatha Karyakram ak Adhyayan”, Tribhuvan University Journal, 19(2), pp. 135–143. doi: 10.3126/tuj.v19i2.3891.