खनाल Khanal र. R. (2021) “समसामयिक नेपाली कवितामा सीमान्तीयको सशक्तीकरण {Empowerment of the frontier in contemporary Nepali poetry}”, Tribhuvan University Journal, 36(01), pp. 225–243. doi: 10.3126/tuj.v36i01.43630.