[1]
N. K. Sharma, “Tribhuvan Vishwovidhyalayako Anusandhan Niti Tatha Karyakram ak Adhyayan”, Tribhuvan University Journal, vol. 19, no. 2, pp. 135–143, Nov. 2010.