Sharma, N. K. “Tribhuvan Vishwovidhyalayako Anusandhan Niti Tatha Karyakram Ak Adhyayan”. Tribhuvan University Journal, vol. 19, no. 2, Nov. 2010, pp. 135-43, doi:10.3126/tuj.v19i2.3891.