Sharma kandel, D. P. “Purana Amulya Grantha, Tadpatra Ra Kalatmak Bastuharu Samrakshyan Garne Adesh Dieako Auta Aaitihasik Kagaj”. Tribhuvan University Journal, vol. 19, no. 2, Nov. 2010, pp. 157-9, doi:10.3126/tuj.v19i2.3898.