खनाल Khanal र. R. “समसामयिक नेपाली कवितामा सीमान्तीयको सशक्तीकरण {Empowerment of the Frontier in Contemporary Nepali Poetry}”. Tribhuvan University Journal, vol. 36, no. 01, Dec. 2021, pp. 225-43, doi:10.3126/tuj.v36i01.43630.