लुइटेल Luitel गोविन्दप्रसाद Govindaprasad. “‘मैले नजन्माएको छोरो’ कथाको समाख्यान विश्लेषण ‘Maile Najanmayeko Chhoro’ Kathako Samakhyan Vishleshan”. Tribhuvan University Journal 33, no. 1 (June 30, 2019): 205–220. Accessed June 23, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/TUJ/article/view/28695.