(1)
शर्मा अ. ’प्रिय मौनता’ कवितासङ्ग्रहमा प्रयुक्त अन्तर्पाठीयताको विश्लेषण. AMC J. 2023, 4, 143-155.