(1)
लामिछाने म. ’सेतो धरती’ उपन्यासमा भाषिक विचलन. AMC J. 2023, 4, 157-168.