शर्मा अ. (2023). ’प्रिय मौनता’ कवितासङ्ग्रहमा प्रयुक्त अन्तर्पाठीयताको विश्लेषण. AMC Journal, 4(1), 143–155. https://doi.org/10.3126/amcj.v4i1.63865