शर्मा अमृतादेवी. 2023. “’प्रिय मौनता’ कवितासङ्ग्रहमा प्रयुक्त अन्तर्पाठीयताको विश्लेषण”. AMC Journal 4 (1):143-55. https://doi.org/10.3126/amcj.v4i1.63865.